yükleniyor...

Mesleki Eğitim Hizmetleri

Kuruluşumuzun en önemli amacı ise, başta hizmet sunduğumuz işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, saha uygulamaları ve yasal mevzuat kapsamında işyerlerinin gerekli dokümantasyonlarının sağlanmasında öncelikli ve nicel tespitleri ortaya koyarak, risklerinizi ortadan kaldırmaya kaldırılamadığı durumlarda en aza indirmeye yardımcı olmaktır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların eğitimlerine dair yönetmelik gereği bu grupta bulunan iş yeri sahipleri istihdam ettikleri personele mesleki eğitimi aldırmak zorundadır.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan 191 adet eğitim modülü bulunmaktadır. Bununla birlikte; 25 mayıs 2015 tarihinde yayınlanan mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ yayınlanmıştır. Bu tebliğde yayınlanan 48 meslek çalışanına “mesleki yeterlilik belgesi” zorunluluğu getirilmiştir. Bu belge MYK ve TÜRKAK tarafından akredite edilen kuruluşlar tarafından verilebilmektedir. Daha önceden alınmış olan mesleki eğitim belgeleri 48 meslek dalı için yeterli olmayacaktır. 48 meslek dalı dışında kalan diğer meslek çalışanları mesleki eğitim belgesini almalıdırlar.

SAFER EĞİTİM olarak bu kapsamda çalışanlarınıza MEB onaylı eğitimleri düzenliyor ve belgelendirme hizmetlerini sunuyoruz.

EĞİTİM/MESLEKİ EĞİTİM HİZMETLERİMİZ;

  • MEB onaylı mesleki eğitimler (191 modül)
  • İleri seviye İş Sağlığı ve güvenliği Eğitimleri
  • İlkyardım eğitimleri
  • Yangın Eğitimleri
  • Yüksekte çalışma eğitimi
  • Acil durum ekipleri eğitimi
  • Acil durum Tatbikatları