yükleniyor...

Faaliyet Alanlarımız

Alanlarda nitelikli personellerimizle Entegre Hizmet Anlayışı ile çözümler üretmekteyiz.

Kuruluşumuzun en önemli amacı ise, başta hizmet sunduğumuz işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, saha uygulamaları ve yasal mevzuat kapsamında işyerlerinin gerekli dokümantasyonlarının sağlanmasında öncelikli ve nicel tespitleri ortaya koyarak, risklerinizi ortadan kaldırmaya kaldırılamadığı durumlarda en aza indirmeye yardımcı olmaktır.

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti

İş güvenliği uzmanı tarafından çalışanlara rehberlik, danışmanlık, risk değerlendirme hizmetleriyle…    Devamı

Risk Değerlendirme Analizi

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine…    Devamı  

Patlamadan Korunma Dokümanı

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla…   Devamı

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi güvenlik kültürü kazanılmasında son derece önemlidir. Yapılan araştırmalar…    Devamı

İşyeri Hekimi Hizmeti

İş yeri hekimliği, firma çalışanlarına işyeri hekimi tarafından verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetleriyle…   Devamı  

Acil Durum Eylem Planı

Acil durum planı ise iş yerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin…   Devamı  

Bağımsız İSG Denetimi Hizmeti

A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, Emekli İş Müfettişleriyle, Akademisyenler ve konularında….   Devamı

Sağlık Personeli

İşyeri hekimi istihdamına ek olarak mevzuatça zorunlu görülen diğer sağlık personeli hizmetlerini…   Devamı

İş Hukuku Danışmanlığı

İş Hukuku Avukatları, çalışanların haksız talepleri ile açılması muhtemel veya açılmış iş davalarındaki…   Devamı  

Mesleki Eğitim Hizmetleri

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların eğitimlerine dair yönetmelik gereği bu grupta bulunan…   Devamı

NİTELİKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERMİZDEN YARARLANIN

İSG alanlarda nitelikli ve Entegre Hizmet Anlayışı ile çözümler üretmekteyiz.