yükleniyor...

Hakkımızda

İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarda nitelikli ve Entegre Hizmet Anlayışı ile çözümler üretmekteyiz.

MİSYON ve VİSYONUMUZ

ŞİRKETİMİZ HAKKINDA

CERRAHPAŞA OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) olarak 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler, uluslararası sıtandartlar ve 12 yıllık mesleki tecrübesiyle İstanbul başta olmak üzere, Marmara bölgesindeki pek çok şehirlerde Ortak Sağlık Güvenlik Birimi hizmeti kapsamındaki;

 • İş Güvenliği Uzmanı
 • İşyeri Hekimi
 • Diğer Sağlık Peroneli.
 • İSG Eğitimleri
 • Risk Değerlendirme Analizi
 • Acil Durum Eylem Planı
 • Patlamadan Korunma Dokümanı
 • Bağımısız İSG Denetimi
 • İş Hukuku Danışmanlığı
HİZMETLERİMİZİ DAHA YAKINDAN TANIYIN

Alanlarda nitelikli ve Entegre Hizmet Anlayışı ile çözümler üretmekteyiz.

Kuruluşumuzun en önemli amacı ise, başta hizmet sunduğumuz işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, saha uygulamaları ve yasal mevzuat kapsamında işyerlerinin  gerekli dokümantasyonlarının sağlanmasında öncelikli ve nicel tespitleri ortaya koyarak, risklerinizi ortadan kaldırmaya kaldırılamadığı durumlarda en aza indirmeye yardımcı olmaktır.

Sektörünüz, buna bağlı tehlike sınıfınız, çalışan sayınız ne olursa olsun endüstrinin tüm dallarında faaliyet gösterebilecek meslek dallarını barındıran geniş tabana yayılı İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli kadromuz ile sizlerin Ortak Sağlık Güvenlik Biriminiz olmaktan gurur duyarız.

SAYILARLA BİZ

SIK SORULAN SORULAR

RİSK DEĞERLENDİRMESİ KİMLER İÇİN YASAL YÜKÜMLÜLÜKTÜR?

Risk Değerlendirmesi / Acil Durum Planı tehlike sınıfı fark etmeksizin çalışanı olan tüm işyerleri için zorunluluktur.

OSGB NEDİR?

OSGB ’ler, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında şirketlerin yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş uzman kuruluşlardır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği‘nin 4. Madde’sinin (f) şıkkında:

“Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleri,” olarak tanımlanmıştır.

İşverenlerin yükümlülükleri (4857 sayılı İş Kanunu) nelerdir?

İş Kanunu’nun 77. ve sonraki diğer önemli maddeleri gereği olarak;
İşverenlerin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür.

OSGB'NİN GÖREVLERİ NELERDİR?
 • İşverenlerin, işyerinde alınan iş sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’ni vermek zorundadır.
 • Her işverenin işyerlerinde, bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla, İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi istihdam etmekle (veya yetkili OSGB’lerden temin etmekle) yükümlü olduklarını,
 • İşverenlerin, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
 • Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işin tamamen veya kısmen durdurulur ya da kapatılır.
 • Bir kaza sonrasında yapılan incelemelerde, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından temel önlemlerin alınmamış olması nedeniyle işverenin, “İşveren Kusuru” şartına bağlı olarak, toplam zararın en az 5 – 10 katı daha fazla tazminata maruz kalır.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ KİMDİR?

İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği için işverene önerilerde bulunacak, gerekli tedbirlerin alınmasını istemek gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak bir iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilecektir. Çalışan temsilcisi, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla belirlenecektir.